Certificering en Beleid

Titel
7 maart 2019
8 december 2020
7 maart 2019
7 maart 2019
7 maart 2019
8 december 2020
8 december 2020

  EN1090-1
  Al sinds 1 juli 2014 bestaat de Wettelijke eis dat alle onderdelen van een dragende staalconstructies voorzien moeten zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. De CPR/305 houdt in dat er een werkend systeem (FPC) voor productiecontrole aanwezig is, uiteraard samen met de ISO 9001 (kwaliteit) en de ISO 3834 (Laswerk).

  ISO 9001
  De ISO 9001 is de internationale norm voor managementsystemen m.b.t. kwaliteit.
  ISO 9001 kan dus gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan haar eigen eisen, de eisen van klanten en de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

  ISO 3834-2
  De ISO 3834 beschrijft de randvoorwaarden als wel op welk niveau dit moet zijn geregeld van het lassen van metalen.
  De vooraf bepaalde randvoorwaarden (lasserkwalificaties, methodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc…) worden door deze norm geborgd zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen.

  VCA**
  Velmon MPC  bv is sinds April 2000 gecertificeerd voor een VGM-beheerssysteem (VCA**) , we hebben gekozen voor  het ** systeem om te kunnen optreden als hoofdaannemer, waarbij wij zorgen dat ook eventuele onderaannemers volgens een geborgd systeem aan de gang gaan.

  Erkend leerbedrijf
  Wij zijn al jaren een erkend MBO-4 leerbedrijf.

  Beleidsverklaring 2019
  Bij Velmon zullen intern de persoonlijke inspanningen m.b.t. het beleid worden beoordeeld en worden vastgelegd in de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
  Meningen, ideeën en suggesties van het personeel, zowel de aan- als opmerkingen, zullen worden meegenomen en zo veel mogelijk worden geïmplementeerd in ons beleid.