Certificering en Beleid

EN1090-1

Al sinds 1 juli 2014 bestaat de Wettelijke eis dat alle onderdelen van een dragende staalconstructies voorzien moeten zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. De CPR/305 houdt in dat er een werkend systeem (FPC) voor productiecontrole aanwezig is, uiteraard samen met de ISO 9001 (kwaliteit) en de ISO 3834 (Laswerk).

Certificaat EN1090-1

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor managementsystemen m.b.t. kwaliteit.
ISO 9001 kan dus gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan haar eigen eisen, de eisen van klanten en de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Certificaat ISO 9001

ISO 3834-2

De ISO 3834 beschrijft de randvoorwaarden als wel op welk niveau dit moet zijn geregeld van het lassen van metalen.
De vooraf bepaalde randvoorwaarden (lasserkwalificaties, methodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc…) worden door deze norm geborgd zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen.

Certificaat ISO 3834-2

VCA **

Velmon MPC  bv is sinds April 2000 gecertificeerd voor een VGM-beheerssysteem (VCA**) , we hebben gekozen voor  het ** systeem om te kunnen optreden als hoofdaannemer, waarbij wij zorgen dat ook eventuele onderaannemers volgens een geborgd systeem aan de gang gaan.

VCA** Certificaat

Erkend leerbedrijf

Velmon MPC is al jaren een erkend MBO-4 leerbedrijf.

Certificaat erkend leerbedrijf

Beleidsverklaring

Bij Velmon zullen intern de persoonlijke inspanningen m.b.t. het beleid worden beoordeeld en worden vastgelegd in de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
Meningen, ideeën en suggesties van het personeel, zowel de aan- als opmerkingen, zullen worden meegenomen en zo veel mogelijk worden geïmplementeerd in ons beleid.

Beleidsverklaring

Prestatieverklaring

Prestatieverklaring