Certificering en Beleid

EN1090-1

Al sinds 1 juli 2014 bestaat de Wettelijke eis dat alle onderdelen van een dragende staalconstructies voorzien moeten zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. De CPR/305 houdt in dat er een werkend systeem (FPC) voor productie controle aanwezig is, uiteraard samen met de ISO 9001 (processen) en de ISO 3834 (Laswerk).

Velmon MPC heeft in de loop der jaren deze certificeringen behaald en worden elk jaar opnieuw getoetst door Lloyds en KIWA.

Certificaat ISO 1090-1

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor managementsystemen m.b.t. kwaliteit.
ISO 9001 kan dus gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan haar eigen eisen, de eisen van klanten en de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bij Velmon worden de systemen zoals ISO 9001 en andere systemen zoals VCA** en ISO 3834-2 aan elkaar gekoppeld omdat er veel overlappingen zijn en het niet praktisch is deze los van elkaar te zien. Zo kunnen de certificerende instanties als LRQA (Lloyds) en KIWA veel gemakkelijker audits combineren.

Certificaat ISO 9001

ISO 3834-2

De ISO 3834 beschrijft de randvoorwaarden als wel op welk niveau dit moet zijn geregeld bij het lassen van metalen.
De vooraf bepaalde randvoorwaarden zoals lasserkwalificaties, methodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, verantwoordelijke lascoördinator etc…) worden door deze norm geborgd zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen. Bij Velmon zijn wij gecertificeerd volgens de hoogste klasse 3834-2 zodat wij aan de zeer hoge eisen van onze industriële klanten kunnen voldoen. Wij zijn er best trots op dat wij al sinds 2011 gecertificeerd zijn volgens deze norm.

Certificaat ISO 3834-2

VCA **

Velmon MPC is al sinds 2000 gecertificeerd voor een VGM-beheerssysteem (VCA**). Wij hebben gekozen voor  het ** systeem om te kunnen optreden als hoofdaannemer, waarbij wij zorgen dat ook eventuele onderaannemers volgens een geborgd systeem aan de gang kunnen. Ook zijn wij bij Velmon lid van VPIJ het veiligheid Platform IJmond wat opgericht is in nauwe samenwerking met Tatasteel IJmuiden om een veilige, duurzame en aantrekkelijke werkplek voor alle medewerkers op locatie bij de klant te waarborgen. Hier zijn wij al jaren lid van en dat werpt zijn vruchten zeker af! In 2022 heeft onze inspanning geleid tot het verkrijgen van de  VPIJ Safety Award.

VCA** Certificaat

Erkend leerbedrijf

Velmon is ook al jaren een erkend leerbedrijf MBO-2, MBO-3 en MBO-4 en hebben wij al diverse leerlingen van bijv. TETRIX, NOVA en HORIZON college en  . Ook hebben wij de afgelopen jaren al een aantal HBOers van Hogeschool inholland als stagiair kunnen plaatsen in ons bedrijf.

Certificaat erkend leerbedrijf

Beleidsverklaring

Bij Velmon zullen intern de persoonlijke inspanningen m.b.t. het beleid worden beoordeeld en worden vastgelegd in de jaarlijkse functioneringsgesprekken.
Meningen, ideeën en suggesties van het personeel, zowel de aan- als opmerkingen, zullen worden meegenomen en zo veel mogelijk worden geïmplementeerd in ons beleid.

Beleidsverklaring

Prestatieverklaring

Prestatieverklaring (DOP)