Velmon Group logo's

Velmon MPC BV, Velmon Lastechniek BV, Velmon Service en Revisie BV en Stoxon Machines BV

Het nieuwe Logo van Velmon en dat van Stoxon is in 2011 ontworpen net na de verhuizing van de bedrijven naar hun nieuwe onderkomen.

De X heeft in het midden een ruimte ertussen. Eigenlijk zijn het twee V’s  die samen verbonden zijn. De betekenis hiervan komt van Michael Versluis en Bert van der Velden.
Deze verbinding van de Logo’s was niet alleen daarin terug te vinden. In die tijd waren de beide bedrijven Velmon Service en Revisie en Stoxon Machines ook van eerder genoemde heren.
Dit is later veranderd en is Michael Versluis eigenaar geworden van Stoxon Machines en technisch directeur van Velmon Service en Revisie.
Bert van der Velden is eigenaar gebleven van Velmon Service en Revisie. Naast nog Velmon B.V en Velmon MPC.
De nauwe samenwerking is altijd gebleven tot op de dag vandaag.

Velmon Group Stoxon logo nieuw