Defensie contract getekend

By 10 december 2018Verhalen van Velmon
tekenen van het defensiecontract

Vandaag 10 december 2018 hebben Bert van der Velden en Michael Versluis van Velmon Service & Revisie in Utrecht het Defensie contract “Keuringen en onderhoud aan werktuigmachines” getekend.
Hiermee heeft Velmon S & R voor de komende 6 jaren het onderhoud van de gereedschapsmachines van alle kazernes in Nederland.
Velmon S & R heeft hiervoor al jaren het onderhoudscontract met defensie. Het is toch elke keer als het contract opnieuw wordt aangeboden weer spannend of je het gaat krijgen. Vandaar ook dat we heel erg blij zijn met dit contract. De feestmaand december is daarmee nog feestelijker geworden.
Wij willen hierbij alle collega’s van Service & Revisie feliciteren en bedanken voor hun inzet.